Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte: A- A+

Wat doet de Nederlandse Oogonderzoek Stichting?

Het is schokkend dat er nauwelijks geld beschikbaar is voor oogonderzoek. Het betekent dat heel veel mensen geen kans krijgen op genezing van ernstige slechtziendheid of blindheid. De Nederlandse Oogonderzoek Stichting wil dit tegengaan.

Veel mensen worden vroeg of laat getroffen door een oogaandoening. Voor veel aandoeningen bestaat een behandeling. Maar helaas niet voor alle. Er zijn nog steeds oogaandoeningen die niet behandeld kunnen worden. Alleen al in Nederland betekent dit dat circa 500.000 mensen met zeer ernstige slechtziendheid of blindheid te kampen krijgen.

Blindheid en slechtziendheid hebben een enorme impact op het leven. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om inzicht te verkrijgen in de oorzaken van oogaandoeningen. Op grond daarvan kunnen behandelmethoden ontwikkeld worden. Zo wordt het mogelijk deze mensen een kans te bieden op genezing en verbetering van het dagelijks leven. En zo kan ook blindheid en slechtziendheid voorkomen worden.

In Nederland is er vanuit de overheid een zeer beperkt budget beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Het meeste onderzoek op medisch gebied wordt gefinancierd door stichtingen, zoals bijvoorbeeld het KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Diabetesfonds. Voor onderzoek naar aandoeningen m.b.t. ernstige slechtziendheid en blindheid is er helaas weinig geld vanuit stichtingen beschikbaar. Dit terwijl blindheid in de top-3 staat op de WHO-lijst van aantasting van de kwaliteit van leven. Dag in dag uit worden heel veel mensen geconfronteerd met de enorme impact van blindheid en ernstige slechtziendheid. Voor ‘care’ is er in Nederland wel veel geld beschikbaar. Patiënten kunnen gebruikmaken van visuele hulpmiddelen, verlichtings- en inrichtingsaanpassingen. Indien deze hulpmiddelen geen oplossing bieden, kunnen patiënten via een revalidatie- en behandeltraject leren omgaan met hun ernstige beperking. Maar dit betekent geen kans op genezing, geen kans om beter te worden. Geen perspectief voor ouderen en kinderen. Stel u het zich voor als u deze boodschap te horen krijgt over uw kind.

Back To Top