Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte: A- A+

Enorme impact van blind- en slechtziendheid

Van alle aandoeningen die de kwaliteit van leven aantasten zijn ziekten die leiden tot blindheid of ernstige slechtziendheid het meest ingrijpend. Volgens de World Health Organization (WHO) zijn er wereldwijd 1 miljard mensen met een oogaandoening waarvan 1/3 lijdt aan blindheid of ernstige slechtziendheid. Ook in Nederland zijn de aantallen aanzienlijk.

De belangrijkste oorzaak van blindheid op oudere leeftijd is leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD). Meer dan 150.000 vijftigplussers hebben hier in Nederland veel last van. Door diepgaand wetenschappelijk onderzoek zijn er tegenwoordig voor een deel van deze patiënten behandelingen beschikbaar, waardoor de blindheid bij deze oogaandoening de laatste tien jaar gedaald is. Met meer onderzoek zou deze situatie aanzienlijk verbeterd kunnen worden en kan in veel gevallen blindheid of slechtziendheid zelfs voorkomen worden.

Bij kinderen en jonge mensen zijn erfelijke aandoeningen – er zijn er meer dan honderd verschillende – van het oog de belangrijkste oorzaak van blindheid. Er zijn op dit moment in Nederland tenminste 5.000 kinderen en jong volwassenen die op jonge leeftijd blind zijn geworden. Door jaren van internationaal wetenschappelijk onderzoek komen nu de allereerste behandelingen beschikbaar, waardoor sommige kinderen niet meer blind hoeven te worden. Maar er is nog veel onderzoek nodig.

In Nederland is er vanuit de overheid een zeer beperkt budget beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Het meeste onderzoek op medisch gebied wordt gefinancierd door stichtingen, zoals bijvoorbeeld het KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Diabetesfonds. Voor onderzoek naar aandoeningen m.b.t. ernstige slechtziendheid en blindheid is er helaas weinig geld vanuit stichtingen beschikbaar. Dit terwijl blindheid in de top-3 staat op de WHO-lijst van aantasting van de kwaliteit van leven. Dag in dag uit worden heel veel mensen geconfronteerd met de enorme impact van blindheid en ernstige slechtziendheid. Voor ‘care’ is er in Nederland wel veel geld beschikbaar. Patiënten kunnen gebruikmaken van visuele hulpmiddelen, verlichtings- en inrichtingsaanpassingen. Indien deze hulpmiddelen geen oplossing bieden, kunnen patiënten via een revalidatie- en behandeltraject leren omgaan met hun ernstige beperking. Maar dit betekent geen kans op genezing, geen kans om beter te worden. Geen perspectief voor ouderen en kinderen. Stel u het zich als u deze boodschap te horen krijgt over uw kind.

Uw kind hoeft niet blind te worden

Geld voor wetenschappelijk onderzoek is broodnodig. De Nederlandse Oogonderzoek Stichting investeert alle donaties in fundamenteel en klinisch onderzoek. Elke cent die aan de stichting gedoneerd wordt, gaat naar gerenommeerde laboratoria en onderzoekscentra waar baanbrekend onderzoek wordt gedaan. De Wetenschappelijke Raad van Advies van de Nederlandse Oogonderzoek Stichting adviseert over de toekenning van de subsidies. Het wetenschappelijk onderzoek in Nederland wordt altijd in samenwerking met internationale onderzoekscentra uitgevoerd. Bij het wetenschappelijk onderzoek naar LMD en erfelijke blindheid bij kinderen spelen de academische centra in Nederland nog altijd leidende rollen.

Back To Top