Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte: A- A+

Mensen achter de stichting

De mensen achter de Nederlandse Oogonderzoek Stichting zijn: bestuursleden, de leden van de wetenschappelijke raad van advies, ambassadeurs en vrijwilligers. Al deze mensen leveren een vrijwillige, onbezoldigde bijdrage. Door de kosten van de stichting zo laag mogelijk te houden, kunnen de donaties optimaal ten goede komen aan het oogonderzoek.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf personen, allen met een andere achtergrond. Zij bepalen het beleid, beoordelen jaarplannen, subsidieaanvragen voor onderzoek, nemen het voortouw bij fondsenwerving, stellen financiële richtlijnen vast en dragen eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.

Het bestuur bestaat uit:

Monique Huisman
voorzitter

Herman van Ojen
vice voorzitter/secretaris

Paul Oosterwijk

Peter Verhallen
Penningmeester

Mariëtte Simonis
Integriteitsfunctionaris
e-mail: jet@simonis.nl

Wetenschappelijke Raad van Advies

De Wetenschappelijke Raad van Advies informeert het bestuur over relevante wetenschappelijke ontwikkelingen en adviseert het bestuur omtrent subsidieaanvragen, de samenwerking met derden en over de verspreiding van bevindingen en resultaten uit onderzoek.

De Wetenschappelijke Raad van Advies bestaat uit:

Prof.dr. Carel Hoyng, oogarts

Prof.dr. Caroline Klaver, oogarts

Prof.dr. Rob Collin, moleculair geneticus

Prof.dr. Robert Koenekoop, oogarts

Dr. Janneke van Lith-Verhoeven, oogarts

De Nederlandse Oogonderzoek Stichting kan rekenen op de trouwe steun van verschillende bekende(re) Nederlanders. Zij hebben vaak, net als heel veel anderen, van dichtbij meegemaakt wat de harde gevolgen zijn van slechtziend- of blindheid.

Om die reden zetten zij hun bekendheid, netwerk en expertise in om geld voor onderzoek in te zamelen en om slechtziend- en blindheid bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.

Ambassadeurs

Joop Atsma, lid van de Eerste kamer, voormalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Job van Dooren, senior adviseur fondsenwerving

Back To Top