Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte: A- A+

Geweldig
dat u wilt doneren!

Ja, ik steun Oogonderzoek

De Nederlandse Oogonderzoek Stichting bewaart uw gegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming. We gebruiken deze gegevens om u te informeren over onze activiteiten en projecten. Als u dit niet wenst te ontvangen kunt u dat doorgeven via onze contactgegevens.

Indien u een machtiging afgeeft middels dit formulier geeft u de Nederlandse Oogonderzoek Stichting toestemming voor het versturen van een eenmalige of doorlopende incasso-opdracht naar uw bank om uw bijdrage af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kun u deze laten terugboeken via uw bank (vraag uw bank naar de voorwaarden). Wenst u uw doorlopende incasso bij de Nederlandse Oogonderzoek Stichting te stoppen? Neem dan contact met ons op via onze contactgegevens.

Uw steun is voor ons onmisbaar. Onze stichting ontvangt geen bijdragen van de overheid. Uw donatie wordt volledig besteed aan ons goede doel: wetenschappelijk oogonderzoek. Alle bestuursleden zetten zich onbezoldigd in en de andere kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Aangezien de Nederlandse Oogonderzoek door de Belastingdienst is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) hoeft de stichting over uw donatie geen schenkingsrecht te betalen. Uw gift aan onze stichting is aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting en onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Voor meer informatie zie Geef met belastingvoordeel
of neem contact met ons op via ons contactadres.

Fiscaal nummer/RSIN: 8147.97.799

Back To Top