Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte: A- A+

Donateurs, sponsoren, vrijwilligers en ambassadeurs zijn onmisbaar voor de Nederlandse Oogonderzoek Stichting. Wanneer u zich aanmeldt als donateur, sponsor, vrijwilliger of ambassadeur, verzamelen en verwerken wij een aantal van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens dat zijn, hoe wij deze verkrijgen en met welk doel wij deze gegevens verwerken, of wij gegevens aan derden verstrekken, hoe uw gegevens zijn beveiligd, hoe lang wij uw gegevens bewaren en welke rechten u hebt.

Gebruik van cookies en scripts

De Nederlandse Oogonderzoek Stichting maakt op haar website gebruik van cookies en scripts. Hierdoor kunnen wij onze website beter laten werken en kunnen wij advertenties aanpassen aan uw surfgedrag en interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies en scripts vindt u verderop onder ‘Cookieverklaring’.

Verwerken van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd volledig in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Uw persoonsgegevens verwerken wij onder andere om u te kunnen registreren als donateur, vrijwilliger, sponsor of ambassadeur. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief of voor de aanmelding voor een evenement. De verwerking van uw persoonsgegevens is (i) noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de tussen u en de Nederlandse Oogonderzoek Stichting gesloten overeenkomst, (ii) gebaseerd op uw toestemming of (iii) noodzakelijk in verband met een wettelijke verplichting.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en met welk doel?

Wij verzamelen en verwerken voor een aantal doelen uw persoonsgegevens. Welke doelen dat zijn wordt hieronder kort toegelicht:
het innen van een eenmalige of meerjarige gift (donatie) aan de Nederlandse Oogonderzoek Stichting, bijvoorbeeld via een online aanmelding of middels een donatiekaartje;
aanmelding voor evenementen of ticketverkoop voor een evenement;
voldoen aan een wettelijke verplichting;
marketing- en communicatie-activiteiten (gebruik van uw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven, magazines of andere gepersonaliseerde marketingberichten).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij van u verwerken geeft u zelf aan ons door en kunnen onder andere bestaan uit uw voor- en achternaam, uw geslacht, uw bedrijfsnaam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw bankrekeningnummer, uw handtekening, uw dieetwensen (bij evenementen) en uw klik- en surfgedrag via cookies en vergelijkbare technieken.

De ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met anderen uitsluitend en alleen voor zover dat noodzakelijk is en met inachtneming van de hierboven genoemde doeleinden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de voor de Nederlandse Oogonderzoek Stichting ingerichte systemen om uw gegevens te kunnen registreren voor deelname aan evenementen of de ticketverkoop voor een evenement en het systeem waarin uw aanmelding voor de nieuwsbrief wordt geregistreerd.

Met de partijen die namens de Nederlandse Oogonderzoek Stichting uw persoonsgegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor ook die partijen verplicht zijn tot naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan een derde land of een internationale organisatie, tenzij wij daar op grond van de wet toe verplicht zijn.

Gebruik social media

Op onze website zijn mogelijk buttons en/of links opgenomen naar onze social media kanalen, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Wij houden geen toezicht op deze social media kanalen en zijn derhalve niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van social media is dan ook geheel voor uw eigen risico. Wij adviseren u daarom om eerst het privacyreglement van de betreffende derde door te nemen, alvorens u van hun diensten gebruik maakt.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van gegevensverwerking door ons verwerkt en bewaard, tenzij een wettelijke verplichting ons daartoe verplicht.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben dan ook passende en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Als wij derden opdracht geven om uw persoonsgegevens te verwerken, sluiten wij met die partijen een verwerkersovereenkomst waarin wij vastleggen dat ook zij afdoende beveiligingsmaatregelen dienen te treffen.

Uw rechten

U hebt het recht een verzoek te doen tot inzage, rectificatie, aanvulling of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens over te dragen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en uw toestemming voor de verwerking intrekken. Tot slot kunt u te allen tijde een eventueel account verwijderen of u afmelden voor de nieuwsbrief.

Indien u een beroep wenst te doen op een van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen via de onderaan in deze privacyverklaring opgenomen contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat alleen uzelf toegang krijgt tot uw persoonsgegevens, vragen wij u om een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Uw BSN nummer en uw foto hoeven niet leesbaar of zichtbaar te zijn op deze kopie en mag u dus doorstrepen.

Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, hoe wij uw klacht hebben afgehandeld of bent u van mening dat wij inbreuk maken op de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door ons gewijzigd worden. Het is dan ook raadzaam om de privacyverklaring periodiek te raadplegen. Slechts bij ingrijpende wijzigingen, zullen wij u daarover via onze website informeren.

Vragen

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over ons privacy-beleid of over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande gegevens:

Nederlandse Oogonderzoek Stichting

Gelderhorstlaan 7

6573 CB Beek

E-mailadres: info@oogonderzoekstichting.nl

Cookieverklaring

Wat zijn cookies?

De Nederlandse Oogonderzoek Stichting maakt op haar website gebruik van cookies. Dit zijn bestandjes (stukjes tekst) die met pagina’s van onze website worden meegestuurd en vervolgens door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer, smartphone of tablet worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek op onze website weer door uw internetbrowser aan ons worden teruggestuurd.

Welke soort cookies hanteert de Nederlandse Oogonderzoek Stichting en voor welk doel?

Functionele cookies

De Nederlandse Oogonderzoek Stichting maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed laten werken van onze website. Door het plaatsen van deze cookies kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek op onze website en worden tevens uw voorkeursinstellingen onthouden. Het is niet mogelijk om u voor dit type cookies af te melden. U kunt deze cookies wel zelf verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser.

Analytische cookies

De Nederlandse Oogonderzoek Stichting maakt in de tweede plaats gebruik van analytische cookies. Deze cookies meten websitebezoeken, waarmee wij onze website kunnen verbeteren en u een betere gebruikservaring kunnen bieden.
Voor het verzamelen van websitestatistieken over het gebruik van onze website, maakt de Nederlandse Oogonderzoek Stichting gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Aan de hand van die gegevens kunnen wij zo nodig aanpassingen aan onze website doorvoeren. De Nederlandse Oogonderzoek Stichting maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

Tracking cookies

De Nederlandse Oogonderzoek Stichting maakt in de derde plaats gebruik van tracking cookies. Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw computer, smartphone of tablet, die kan worden opgevraagd zodra u onze website bezoekt. Hiermee stemmen wij advertenties af op uw profiel, zodat deze zoveel mogelijk relevant voor u zijn. Aan uw profiel zijn geen naam, adres, e-mailadres enzovoorts gekoppeld. Wij kunnen gebruik maken van Google-advertenties, Facebook-advertenties en Linkedin-advertenties.

Cookies van derden

Via onze website wordt u mogelijk ook toegang geboden (via buttons/video’s) tot onze verschillende social media kanalen, onder meer bestaande uit Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube en Twitter.

Via deze buttons kunt u onze webpagina op het betreffende social media kanaal promoten (’liken’) of delen. In deze buttons zit een stukje code verwerkt, afkomstig van het betreffende social media kanaal. Door middel van deze code wordt een cookie geplaatst. Deze cookies verzamelen onder meer informatie over uw internetbrowser en de websites die u heeft bezocht via uw IP-adres. De Nederlandse Oogonderzoek Stichting heeft daar geen enkele invloed op.

Op het gebruik van de cookies door derden zijn de nadere voorwaarden van die betreffende partij van toepassing. Wij raden u dan ook aan de privacy- en cookieverklaring van die betreffende partij goed door te nemen, zodat u weet wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De Nederlandse Oogonderzoek Stichting aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor deze voorwaarden van derden.

Toestemming en verwijderen cookies

Als u toestemming geeft voor het plaatsen en uitlezen van cookies, dan slaat onze website uw toestemming op in de vorm van een cookie. De toestemming geldt zolang als deze ‘’toestemmingscookie’’ op uw computer, tablet of smartphone staat. Deze toestemming kunt u op elk moment intrekken. Dit kunt u doen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze niet langer cookies accepteert en/of door alle in uw internetbrowser reeds geplaatste cookies te verwijderen.

Als u geen toestemming geeft of indien u uw toestemming op een later moment intrekt, dient u er rekening mee te houden dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer zullen werken.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

U hebt het recht ons te verzoeken om inzage in, rectificatie van of verwijderen van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over uw rechten verwijzen wij u graag naar ons privacy-beleid. Om misbruik te voorkomen, vragen wij u om wanneer u een dergelijk verzoek aan ons doet, u adequaat te identificeren. Als het gaat om inzage in persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een cookie, dient u een kopie van het betreffende cookie mee te sturen bij uw verzoek. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw internetbrowser.

Wijzigingen

Deze cookieverklaring kan op elk gewenst moment worden gewijzigd. Wijzigingen in deze cookieverklaring zullen via de website aan u bekend worden gemaakt.
Vragen
Indien u na het lezen van deze cookieverklaring nog vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande gegevens:

Nederlandse Oogonderzoek Stichting

Gelderhorstlaan 7

6573 CB Beek

E-mailadres: info@oogonderzoekstichting.nl

Back To Top